Liity jäseneksi Clusteriin

Lainsäädäntö, EU- ja valtionpolitiikka ohjaavat yritysten liiketoimintaa vähähiilisemmäksi.

Digitaalisuus ja palveluliiketoiminta ovat osa modernia liiketoimintaa.

Energiatehokkuus, energianvarastointi ja uudet joustavat energianjakelujärjestelmät sekä energiatuotannon hybridimallit luovat valtavasti uutta liiketoimintapotentiaalia.

Klusterin toiminta vahvistaa erityisesti Pohjois-Savon energia-alan uudistumista ja kilpailukykyä sekä tukee uuden liiketoiminnan syntymistä.

Klusterin kehitystyötä on tehty vuosina 2020-2021 Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa. Hankkeen aikana on luotu toimintamalli ja käynnistetty klusteritoiminta mukana olevien yritysten ja toimijoiden kanssa.

Vuoden 2022 alusta klusterin toimintamalli organisoidaan uudestaan ja toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Vetovastuu toiminnasta tulee olemaan Navitas Kehitys Oy:llä, yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Toiminnassa panostetaan avoimiin innovaatioryhmiin, TKI-toimintaan, verkostoitumiseen sekä mukana olevien yritysjäsenten osaamisen tason nostamiseen. Toiminnan vakiinnuttamiseksi haetaan rahoitusta Pohjois-Savon liitolta, lähialueen kunnilta ja kaupungeilta sekä jäsenyrityksiltä vuosille 2022-2024.

Pohjois-Savon Energiaklusterin tarkoituksena on
”olla kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja toimiva alusta yritysten kehitysharppausten mahdollistamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden ketterään kehittämiseen ja kaupallistamiseen poikkialaisella yhteistyöllä.” Energiaklusteri on jo hyväksytty ECCP (European Cluster Collabaration Platform) klusterialustalle alkuvuodesta 2021.

Katso linkistä kaikki alustalle hyväksytyt klusterit https://reporting.clustercollaboration.eu/zone/in-europe

 

Uudenlaiset energian tuotanto-,
jakelu- ja varastointijärjestelmät
Uusiutuva energiateollisuus

Digitaalisuuden ja älykkäiden
ratkaisuiden edistäminen
Digitaalisuus ja IoT

Monipuolinen
rahoitusintrumenttien hyödyntäminen
Rahoitusta kehittämiseen

Verkostoituminen ja yhteistyön
edistäminen
1+1=3

 

PALVELUT

 • Avoimet innovaatioryhmät
 • Laadukkaat TKI -ryhmät
 • Tasokkaat tutkimus- ja laboratoriopalvelut
 • Koulutukset & tietoiskut
 • Tulevaisuuden megatrendit
 • Nopeat kokeilut
 • Kaupallistaminen ja IPR -kysymykset
 • Rahoitus- ja kehittämispalvelut

Klusteritoiminnan hyödyt yrityksellenne

 • Verkostoituminen muiden toimijoiden, yritysten ja klustereiden kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Ajantasaista ja ajankohtaista tietoa ja koulutusta
 • TKI-toiminta ja nopeat kokeilut
 • Innovaatioryhmissä uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen
 • Kehittämishankkeiden ja rahoitushakemusten neutraali edistäjä
 • Näkyvyys -> yhdessä ollaan enemmän
 • Kanava isompiin hankkeisiin, verkostoihin ja toimijoihin

Klusterin jäsenmaksut määräytyvät yrityskoon mukaan. Alkaen Start Up -yritykset 100€/ vuosi!
Jäsenmaksun suuruus:

Start up  100 € 
 0- 500 000 €  500 €
 500 000 -1 milj. €   1 000 €
 1- 9,9 milj €  1 500 €
 10-50 milj. €  3 000 €
 yli 50 milj. €  8 000 €

 

TULE MUKAAN JA LIITY JÄSENEKSI!

Lisätietoja klusteritoiminnasta ja siihen liittymisestä saa:
yritysasiantuntija Katja Niiraselta, Navitas Kehitys Oy puh. 044-720 9395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
koulutuspäällikkö Markku Huhtinen, Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Varkauden energiatekniikan yksikkö, puh. 044-785 6763 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liity Clusteriin

Liity Pohjois-Savon Energiaklusteriin täyttämällä, tulostamalla ja allekirjoittamalla jäsenyyslomake>>.

Palauta lomake haluamallesi yhteyshenkilölle.

vipuvoimaa eu psliitto logot