Pohjois-Savoon muodostetaan energiaklusteri

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä energiatekniikan hanke käynnistettiin 12. maaliskuuta Varkaudessa. Miljoonan euron hankkeen käynnistyminen varmistui, kun Pohjois-Savon liitto myönsi hankkeelle 560 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta. Muina rahoittajina toimivat Savonia, Itä-Suomen yliopisto, Varkauden kaupunki sekä hankkeessa mukana olevat 16 yritystä.

Pohjois-Savon talouden kannalta merkittävin toimiala on kone- ja energiateollisuus, joka on globaalistikin suuressa murroksessa. Energia-alalla ollaan siirtymässä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi keskitetystä fossiilisiin polttoaineisiin perustuneesta energiantuotannosta kohti hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa. Hankkeen keskiössä ovatkin mm. ympäristöystävällisen polttotekniikan, kiertotalouden sekä akkumateriaalien valmistuksen kehittäminen yhdessä energiatekniikan innovaatiotoimintaan liittyvien TKI-palveluiden kehittämisen kanssa.
Kokonaisuudessaan tavoitteena on muodostaa Pohjois-Savon alueelle energia-alan teollisen mittakaavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisuus, Pohjois-Savon Energiaklusteri, jolla on valmiudet tukea energia-alalla toimivia yrityksiä. Energiaklusteri tulee tarjoamaan tukea monipuolisesti innovaatioprosessien eri vaiheissa, erityisesti mittaus-, testaus-, analysointi- ja katselmuspalveluita olemassa olevien energianmuuntoprosessien toiminnan analysointiin. Lisäksi hankkeen kautta syntyy ympäristöjä uusien tuoteideoiden pilotointiin. Klusterin toimintamallia ja palveluita kehitetään yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa.

Yhtenä merkittävänä toimijana mukana on Andritz, jonka paikallisjohtaja Marko Luokkanen näkee osallistumisen ekosysteemin kehitystyöhön merkittävänä panostuksena tulevaisuuteen.
– Vahvistamalla kehitys- ja etenkin innovaatiotoimintaamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa varmistamme tulevaisuuden osaamistamme niin energiatekniikassa kuin ekologisesti toimivien sellu- ja voimalaitosten prosesseissa, kertoo Luokkanen. Hänen mukaansa Keski-Savon alueelle hanke on merkittävä askel vahvistamaan yhteistyötä, teknologista etumatkaa sekä paikallista koulutusta ja sitä kautta osaavan työvoiman saamista alueelle. Todellinen win-win tilaisuus kaikille osallistujille, iloitsee Luokkanen.

Lisätietoja:
Markku Huhtinen, koulutusvastuupäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 785 6763, markku.huhtinen [at] savonia.fi

 

vipuvoimaa eu psliitto logot